อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
กองช่าง

ว่าง
ผอ.กองช่าง ระดับต้น

นายสุพล สมสาร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

นายชัชชัย พิมพ์แพทย์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นางสาวพรพรรณ คชสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายณัฐพล จันทเกิด
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายกฤษดาพงษ์ กิ่งเมือง
คนงานทั่วไป(ช่วยงานด้านไฟฟ้า)

นายปรีชา โลหะปาน
คนงานทั่วไป(ช่วยงานด้านสำรวจ)