อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำเดือน มกราคม 2564

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำเดือน มกราคม 2564... วันที่ 11 ม.ค. 64 (ดูู 5)

การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ​วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563... วันที่ 9 พ.ย. 63 (ดูู 30)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ออกตรวจสอบและแก้ไขหาสาเหตุท่อส่งน้ำประปา หมู่ท... วันที่ 27 ต.ค. 63 (ดูู 40)

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพะศรีนครินทราบรมราชขนนี 21ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพะศรีนครินทราบรมราชขนนี 21ตุลาคม 2563 ณ หอป... วันที่ 27 ต.ค. 63 (ดูู 39)

"วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2563

พิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสว... วันที่ 27 ต.ค. 63 (ดูู 75)

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ต... วันที่ 14 ต.ค. 63 (ดูู 39)

พิธีปิดโครงการทำวัตรสัญจรดับร้อนกายใจ เฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 12

พิธีปิดโครงการทำวัตรสัญจรดับร้อนกายใจ เฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 12 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ศาลาวัดสิริมงคล... วันที่ 5 ต.ค. 63 (ดูู 94)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริห... วันที่ 5 ต.ค. 63 (ดูู 43)

การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสว่... วันที่ 18 ส.ค. 63 (ดูู 56)

พิธีถวายพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล เนื่องโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

พิธีถวายพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล เนื่องโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน... วันที่ 13 ส.ค. 63 (ดูู 55)

การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563... วันที่ 11 ส.ค. 63 (ดูู 61)

ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 7 สิงหาคม 2563... วันที่ 7 ส.ค. 63 (ดูู 55)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสว่างพร้อมด้วยนายช่างไฟฟ้าตัดต้นไม้ที่ล้มทับแนวสายไฟ บริเวณบึงก้านตง หมู่ที่ 2 บ้านท่าสำราญ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสว่างพร้อมด้วยนายช่างไฟฟ้าตัดต้นไม้ที่ล้มทับแนวสายไ... วันที่ 4 ส.ค. 63 (ดูู 50)

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี2563

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563... วันที่ 23 ก.ค. 63 (ดูู 51)

อบรมให้ความรู้เกี่ยกับการป้องกันอัคคีภัย

อบรมให้ความรู้เกี่ยกับการป้องกันอัคคีภัย วันที่ 20 กรกฏาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านท่าสำราญ... วันที่ 20 ก.ค. 63 (ดูู 142)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563... วันที่ 8 มิ.ย. 63 (ดูู 73)

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 3 มิถุนายน 2563

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม... วันที่ 4 มิ.ย. 63 (ดูู 218)

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้เสียภาษี

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้เสียภาษี... วันที่ 1 มิ.ย. 63 (ดูู 52)

โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ... วันที่ 21 พ.ค. 63 (ดูู 152)

จุดคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จุดคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019... วันที่ 14 ม.ย. 63 (ดูู 75)