อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 2)


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 2)ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 58
การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 2)  (ดู 58)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 2)  (ดู 57)
การกำหนดจำนวนมาสาย การลากิจและลาป่วย  (ดู 48)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 1)  (ดู 52)
แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยกรบุคคล  (ดู 54)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(รอบที่1)  (ดู 52)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(รอบที่1)  (ดู 59)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :