อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561   5 พ.ค. 63 29
ประกาศใช้ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2560   5 พ.ค. 63 25
  View : 82
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :