อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: การกำหนดจำนวนการมาสาย การลากิจ ลาป่วย ที่จะไม่ได้รับการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน


การกำหนดจำนวนการมาสาย การลากิจ ลาป่วย ที่จะไม่ได้รับการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 58
การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 2)  (ดู 57)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 2)  (ดู 56)
การกำหนดจำนวนมาสาย การลากิจและลาป่วย  (ดู 48)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 1)  (ดู 51)
แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยกรบุคคล  (ดู 54)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(รอบที่1)  (ดู 52)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(รอบที่1)  (ดู 59)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :