อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและประกาศการกำหนดจำนวนการมาสาย การลากิจ การลาป่วย ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง


แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและประกาศการกำหนดจำนวนการมาสาย การลากิจ การลาป่วย ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 50
การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 2)  (ดู 57)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 2)  (ดู 57)
การกำหนดจำนวนมาสาย การลากิจและลาป่วย  (ดู 48)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 1)  (ดู 51)
แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยกรบุคคล  (ดู 54)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(รอบที่1)  (ดู 52)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(รอบที่1)  (ดู 59)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :