อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.16702 สายบ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 17 ก.พ. 64 5
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.16703 สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 12 17 ก.พ. 64 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สถานี 10 ก.พ. 64 14
สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 4 ก.พ. 64 27
สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 4 ก.พ. 64 24
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ E 2/2564 ​การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.16702 สายบ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 27 ม.ค. 64 29
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.16702 สายบ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 27 ม.ค. 64 31
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ E 3/2564 ​การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.16703 สายบ้านสว่าง 27 ม.ค. 64 27
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.16703 สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 12 27 ม.ค. 64 29
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.16703 สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 12 27 ม.ค. 64 26
สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 7 ธ.ค. 63 52
สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 9 พ.ย. 63 70
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 15 ต.ค. 63 80
กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ 8 ต.ค. 63 74
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 8 ต.ค. 63 83
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 5 ต.ค. 63 83
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใในรอบเดือน สิงหาคม 2563 21 ก.ย. 63 74
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 13 ส.ค. 63 95
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E1/2562 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 20 ก.ค. 63 96
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 112 บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 20 ก.ค. 63 92
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563 ) 20 ก.ค. 63 95
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 9 ก.ค. 63 93
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 8 มิ.ย. 63 91
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 8 พ.ค. 63 95
ประกาศผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ​ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563 9 ม.ย. 63 85
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 9 ม.ย. 63 86
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 9 มี.ค. 63 83
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 5 ก.พ. 63 92
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 16 ม.ค. 63 90
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 11 ธ.ค. 62 82