อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด


 


ข้อมูลติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหัวดร้อยเอ็ด 45110
โทรศัพท์ : 0-4366-0674
โทรสาร : 0-4366-0674
e-mail : sawangcity@gmail.com

แผนที่ตำบลสว่าง
 
View : 210