อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

สมาชิกสภา

นางจันทร์เพ็ญ จันโทริ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
062-1959237

นางอัมพร ทองโชติ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
064-3203879

นางสาวจุฬารัตน์ รัตนวงศ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
085-4418171

นายสำรวย บุญชู
ส.อบต.หมู่ที่ 2 บ้านท่าสำราญ
089-3960188

นายสุทัศน์ คำแดงไสย์
ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้านบึงก้านตง
082-1149899

นายสมบัติ หล้าก่ำ
ส.อบต.หมู่ที่ 4 บ้านหนองกุง
090-9048821

นางอิม บุญตาวัน
ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้านสองพี่น้อง
095-2329723

นายวิฑูรย์ ใคร่นุ่นภา
ส.อบต.หมู่ที่ 7 บ้านคำอุปราช
082-5813348

นายไชยา สาวิสา
ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้านโคกก่ง
083-3453079

นางลำดวน คะเนวัน
ส.อบต.หมู่ที่ 9 บ้านคำสะอาด
083-3541828

นายนิยม ภูมิภาค
ส.อบต.หมู่ที่ 10 บ้านคำเจริญ
092-6638848

นางบังอร พลเยี่ยม
ส.อบต.หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สถานี
084-4568493

นายสมชาย เอื้องจันทึก
ส.อบต.หมู่ที่ 12 บ้านสว่าง
088-6161322