อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

- พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางปิยพร เจาะจง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
085-7556534

-ว่าง-
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
-

นางสาวประยูน ยะเชษฐา
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
061-0271525

นางสาวธีระ ผงสาย
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
085-0013170

นางสาวเกศร คำเสมอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
064 8784914

นายสุธโรจน์ ปัจชุม
พนักงานผลิตน้ำประปา
090-8512664

-ว่าง-
พนักงานสูบน้ำ
-

นายชาติชาญ ศรีวะลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
087 8651456

ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
-

ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)