อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

กองช่าง

นายสุพล สมสาร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
085-7553654

นายสุพล สมสาร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
085-7553654

นายชัชชัย พิมพ์แพทย์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
064-3055202

นางสาวพรพรรณ คชสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
095-1855058

นายณัฐพล จันทเกิด
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
064-8728934

นายเอกพันธ์ กิ่งเมือง
คนงานทั่วไป(ช่วยงานด้านไฟฟ้า)
063-2268189

นายปรีชา โลหะปาน
คนงานทั่วไป(ช่วยงานด้านสำรวจ)
093-8199044