อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 18

โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสว่างเคลื่อนที่พบประชาชนร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 12 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้า... วันที่ 22 ก.ย. 66 (ดูู 4)

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ระงับอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ 2566

นายอวยชัย พระสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธาร... วันที่ 1 ก.ย. 66 (ดูู 28)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566... วันที่ 16 ส.ค. 66 (ดูู 39)

กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ... วันที่ 16 ส.ค. 66 (ดูู 36)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566... วันที่ 16 ส.ค. 66 (ดูู 36)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566... วันที่ 16 ส.ค. 66 (ดูู 35)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร... วันที่ 16 ส.ค. 66 (ดูู 31)

พิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

พิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้า... วันที่ 25 ก.ค. 66 (ดูู 45)

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลสว่าง ประจำปี 2566

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลสว่าง ประจำปี 2566 วันที่ 3-4 มิถุนายน 2566 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง... วันที่ 7 มิ.ย. 66 (ดูู 191)

โครงการการจัดกิจกรรมจิตอาสา

โครงการการจัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุท... วันที่ 7 มิ.ย. 66 (ดูู 60)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวา วัตถุประสงค์ ... วันที่ 23 พ.ค. 66 (ดูู 69)

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1/2566 ในระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2566 - 8 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1/2566 ในระหว่างวันที่... วันที่ 8 มี.ค. 66 (ดูู 132)

การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด "สว่างเกมส์" ประจำปี 2566

การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด "สว่างเกมส์" ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 21 -22 มกราคม 2566 ณ.สนามโรงเรียน... วันที่ 23 ม.ค. 66 (ดูู 1459)

จุดตรวจ/จุดรณรงค์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

จุดตรวจ/จุดรณรงค์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 4 ม... วันที่ 29 ธ.ค. 65 (ดูู 144)

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ ประจำปี 2566

นายอวยชัย พระสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ ประจำปี 2566 เพื่อค... วันที่ 29 ธ.ค. 65 (ดูู 318)

กิจกรรม No Gift Policy งดให้/ไม่รับ

กิจกรรม No Gift Policy งดให้/ไม่รับ วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายอวยชัย พระสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง พร้อมด้วยข... วันที่ 27 ธ.ค. 65 (ดูู 177)

โครงการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน

โครงการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน... วันที่ 22 ธ.ค. 65 (ดูู 334)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายอวยชัย พระสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสว่างพร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ยันตะบุศย์ ห... วันที่ 14 ธ.ค. 65 (ดูู 129)

การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น(Zero Tolerance)

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายอวยชัย พระสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯแล... วันที่ 14 ธ.ค. 65 (ดูู 141)

ร่วมให้การต้อนรับ ท่านอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง โดย นายอวยชัย พระสว่าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้า... วันที่ 6 ธ.ค. 65 (ดูู 183)