อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

Content:: บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
Date : 16 เมษายน 64 View : 673
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
บัญชีร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ดู 777)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ  (ดู 892)
บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ดู 673)
คู่มือปฏิบัติงานการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (ดู 446)
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน หลัง ปีงบประมาณ 2564  (ดู 392)
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ​รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ดู 340)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)  (ดู 124)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :