อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 25

Content:: ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน หลัง ปีงบประมาณ 2564


ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน หลัง ปีงบประมาณ 2564


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
Date : 19 มกราคม 65 View : 392
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
บัญชีร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ดู 777)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ  (ดู 892)
บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ดู 671)
คู่มือปฏิบัติงานการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (ดู 445)
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน หลัง ปีงบประมาณ 2564  (ดู 392)
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ​รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ดู 340)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)  (ดู 123)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :