อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 24

Content:: แผนอัตรากำลัง 3 ปี


แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1   15 ก.ย. 66 3
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566   29 ม.ย. 65 152
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563   2 ก.พ. 65 176
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560   2 ก.พ. 65 169
Date : 20 มกราคม 65 View : 440
การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
ประกาศหลักเกณฑ์  (ดู 835)
พจนานุกรมสมรรถนะประจำสายงาน  (ดู 892)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  (ดู 1438)
ประกาศ อบต.สว่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดจำนวนการมาสาย การลากิจ การลาป่วยของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ดู 786)
ประกาศ อบต.สว่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและประกาศการกำหนดจำนวนการมาสาย การลากิจ การลาป่วย ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ดู 838)
ประกาศ อบต.สว่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดจำนวนการมาสาย การลากิจ การลาป่วย ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ดู 642)
ประกาศ อบต.สว่าง เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2564  (ดู 561)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :