อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

Content:: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   12 ต.ค. 65 145
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565   11 ต.ค. 65 119
แจ้งเวียนนโยบาย   11 ต.ค. 65 117
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   8 ก.พ. 65 175
Date : 20 มกราคม 65 View : 605
การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
ประกาศหลักเกณฑ์  (ดู 835)
พจนานุกรมสมรรถนะประจำสายงาน  (ดู 892)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  (ดู 1438)
ประกาศ อบต.สว่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดจำนวนการมาสาย การลากิจ การลาป่วยของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ดู 786)
ประกาศ อบต.สว่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและประกาศการกำหนดจำนวนการมาสาย การลากิจ การลาป่วย ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ดู 838)
ประกาศ อบต.สว่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดจำนวนการมาสาย การลากิจ การลาป่วย ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ดู 642)
ประกาศ อบต.สว่าง เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2564  (ดู 561)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :