อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 15

Content:: กิจกรรมเวทีเสวนาค้นหาแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาชุมชนตำบลสว่าง


กิจกรรมเวทีเสวนาค้นหาแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาชุมชนตำบลสว่างในเรื่องแหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อม ขยะ และสร้างสำนึกพลเมืองที่ดี


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
Date : 31 มกราคม 65 View : 485
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :