อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

Content:: ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร


ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และแนวทางการจัดโครงการคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลสว่าง


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
Date : 7 กุมภาพันธ์ 65 View : 435
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :