อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 15

Content:: ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 การแถลงนโยบายการบริหารงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยการเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ / ภาคประชาชน / กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน / ประชาชนในพื้นที่ตำบลสว่าง เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายการบริหารงาน ภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ นายก อบต.สว่าง


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
Date : 10 กุมภาพันธ์ 65 View : 438
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :