อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

Content:: สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565


สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
Date : 6 ธันวาคม 65 View : 158
งานจัดซื้อจัดจ้าง
บันทึกข้อความรายงานพัสดุประจำปี๒๕๖๐  (ดู 798)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1  (ดู 670)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1  (ดู 600)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1  (ดู 629)
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 5  (ดู 615)
ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.16702 สายบ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 5  (ดู 634)
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.16703 สายบ้านสว่างหมู่ที่ 12  (ดู 646)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :