อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

Content:: รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565


รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
ประกาศเรื่องการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน   15 มิ.ย. 66 73
บันทึกรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ   15 มิ.ย. 66 81
Date : 5 เมษายน 66 View : 126
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :