อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

Content:: ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ 2566


ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ 2566


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
Date : 5 เมษายน 66 View : 116
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :