อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 28

Content:: รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)


รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
Date : 5 เมษายน 66 View : 116
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :