อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565 5 ม.ย. 66 125
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2566 5 ม.ย. 66 115
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565 ​(รอบเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) 5 ม.ย. 65 300
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2564 24 ก.พ. 65 374
สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 18 ม.ค. 65 407
สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ​รอบที่ 1 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 16 ม.ย. 64 724
สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง รอบที่1/2563 4 มิ.ย. 63 800
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 5 พ.ค. 63 817
มาตรฐานการให้บริการ 5 พ.ค. 63 712
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 5 พ.ค. 63 823
รายงานผลผลการสำรวจ 5 พ.ค. 63 752
ความพึงพอใจการให้บริการ 5 พ.ค. 63 753
บริการประชาชน E-Service 5 พ.ค. 63 1792