อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) 5 ม.ย. 66 123
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ​รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 31 มี.ค. 65 340
คู่มือปฏิบัติงานการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1 ก.พ. 65 445
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน หลัง ปีงบประมาณ 2564 19 ม.ค. 65 391
บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 16 ม.ย. 64 671
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 5 พ.ค. 63 892
บัญชีร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 5 พ.ค. 63 777