อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 22

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน ๒๕๖๖ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๖ 7 ก.ค. 66 60
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - เดือน มีนาคม 2566 10 ม.ย. 66 112
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕ 10 ม.ค. 66 142
สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 6 ธ.ค. 65 184
สขร.ประจำเดือน ตุลาคม 2565 18 พ.ย. 65 193
รายงานการจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นงวดประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 11 ต.ค. 65 223
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง กันยายน พ.ศ.2565) 11 ต.ค. 65 203
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัดเริ่มจากหน้าบ้านนางรัชนี คำแดงไสย์ ไปตามแนวถนนสาธารณประโยชน์ ถึงสามแยกที่นานางน้อย วรรณพัฒน์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,280 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง อำเภอโ 7 ต.ค. 65 214
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำ 6 ต.ค. 65 209
สขร.ประจำเดือน กันยายน 2565 3 ต.ค. 65 201
สขร.ประจำเดือน กันยายน 2565 3 ต.ค. 65 212
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,600 เมตรหรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,280 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 27 ก.ย. 65 218
สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2565 6 ก.ย. 65 220
สขร.ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 1 ส.ค. 65 238
รายงานการจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นงวดประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 12 ก.ค. 65 219
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2565) 12 ก.ค. 65 256
สขร.ประจำเดือน มิถุนายน 2565 4 ก.ค. 65 255
สขร.ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 2 มิ.ย. 65 285
สขร.ประจำเดือน เมษายน 2565 10 พ.ค. 65 274
รายงานการจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นงวดประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2565 11 ม.ย. 65 277
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) 11 ม.ย. 65 287
สขร.ประจำเดือน มีนาคม 2565 5 ม.ย. 65 292
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 7 มี.ค. 65 377
สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 3 มี.ค. 65 372
สขร.ประจำเดือน มกราคม 2565 1 ก.พ. 65 406
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ.2564 7 ม.ค. 65 377
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ.2564 7 ม.ค. 65 385
ทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นงวดประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 7 ม.ค. 65 371
สขร.ประจำเดือน ธันวาคม 2564 4 ม.ค. 65 499
สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 3 ธ.ค. 64 432