อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 17

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1/2566 8 มิ.ย. 66 83
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) 5 ม.ย. 66 109
แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 3 พ.ย. 65 214
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 5 ต.ค. 65 291
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1 2565 15 มิ.ย. 65 331
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1 2565 15 มิ.ย. 65 275
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 31 มี.ค. 65 303
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 31 ม.ค. 65 390
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 31 ม.ค. 65 432
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำปี​พ.ศ.2561 - 2565 31 ม.ค. 65 448
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 5 พ.ค. 63 978
แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 5 พ.ค. 63 872
ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัขและแมว พศ.2562 5 พ.ค. 63 837
แผนการดำเนินงาน 5 พ.ค. 63 1116