อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕ 10 ม.ค. 66 144
สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 6 ธ.ค. 65 157
สขร.ประจำเดือน ตุลาคม 2565 18 พ.ย. 65 193
รายงานการจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นงวดประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 11 ต.ค. 65 222
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง กันยายน พ.ศ.2565) 11 ต.ค. 65 231
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำ 6 ต.ค. 65 207
สขร.ประจำเดือน กันยายน 2565 3 ต.ค. 65 193
สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2565 6 ก.ย. 65 205
สขร.ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 1 ส.ค. 65 209
รายงานการจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นงวดประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 12 ก.ค. 65 241
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2565) 12 ก.ค. 65 223
สขร.ประจำเดือน มิถุนายน 2565 4 ก.ค. 65 241
สขร.ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 2 มิ.ย. 65 234
สขร.ประจำเดือน เมษายน 2565 10 พ.ค. 65 273
รายงานการจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นงวดประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2565 11 ม.ย. 65 425
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) 11 ม.ย. 65 279
สขร.ประจำเดือน มีนาคม 2565 5 ม.ย. 65 255
สขร.ประจำเดือน มกราคม 2565 1 ก.พ. 65 323
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ.2564 7 ม.ค. 65 371
ทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นงวดประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 7 ม.ค. 65 350
สขร.ประจำเดือน ธันวาคม 2564 4 ม.ค. 65 334
สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 3 ธ.ค. 64 413
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 12 พ.ย. 64 426
สขร.ประจำเดือน ตุลาคม 2564 8 พ.ย. 64 420
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564) 12 ต.ค. 64 425
กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ 12 ต.ค. 64 427
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 4 ต.ค. 64 441
สขร.ประจำเดือน กันยายน 2564 1 ต.ค. 64 411
สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2564 1 ต.ค. 64 429
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ​ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) 5 ส.ค. 64 468